Des del Consell de la Joventut de València volem ser una entitat referent per a la joventut de la ciutat, que no només siga una ferramenta prestadora de serveis, sinó també una organització que es guanye dia a dia la confiança de la joventut.

Com a ciutadans i ciutadanes joves hem exigit i exigim a qualsevol entitat o associació que trenque amb l'opacitat amb la qual durant molt de temps s'han gestionat entitats públiques i privades, i volem complir amb les nostres exigències.

Des del Consell de la joventut apostem decididament per la transparència en tots els àmbits en què treballem, i una forma de fer visible aquest compromís, és creant aquest apartat en la nostra pàgina WEB dedicat a la sinceritat i l'accessibilitat a tota la informació en relació amb les decisions i accions que es duen a terme, des d'informació econòmica, d'activitats, decisions d'assemblea, actes, etc.

SUBVENCIONS I CONVENIS 2019

- Ajuntament de València (Conveni: 100.000€)
- Institut Valencià de la Joventut - IVAJ (Conveni: 14.200€)
- Conselleria d'Educacíó, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana - Direcció de política lingüística (Concebuda: 5.892,99€)
- Comissió Europea - Erasmus + (Equality in Law, Equality in Work: 11.220,000 €)
- Comissió Europea - Erasmus + (100% Youth Decided Youth Policies: 18.154,00€)
- Subvencions per a la prevenció de les addiccions denominada "Intervenció en barris". Servei de Drogodependències de l'Ajuntament de València: 2.121,55 €
- Projectes de participació ciutadana dirigit al foment de I'associaciionisme. Servei de Descentralització i Participació ciutadana de l'Ajuntament de València: 2.990,88€