QUI SOM?

El Consell de la Joventut de València (CJV) és l’òrgan de representació i coordinació de les associacions i entitats juvenils de la ciutat de València. L’objectiu principal és l’impuls de la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural a València. És un organisme de caràcter públic, que té el seu origen en l’acord de les associacions juvenils interessades a crear un marc d’actuació conjunt que possibilite actuar com a interlocutors vàlids enfront dels poders públics locals, sent aquesta la seua funció principal.

FINALITATS DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA

Les finalitats del CJV són:

Impulsar i assegurar la participació dels joves en la vida política, social i cultural de la ciutat de València, especialment en qüestions que afecten de manera directa, ajudant així al ple desenvolupament dels joves i la seua incorporació a la vida ciutadana.

Fomentar l’associacionisme juvenil, estimulant la creació i desenvolupament d’associacions, prestant el suport assistencial que fóra requerit.

Promoure el coneixement de la nostra cultura, història i idioma.

La difusió entre els joves dels valors de la llibertat, la pau i la defensa dels drets humans.

Participar en els organismes consultius de caràcter públic que s’establisquen per a l’estudi de la problemàtica juvenil en l’àmbit de la ciutat de València.