promocio

La promoció i l'educació en temes relacionats amb la salut és una prioritat per a aquesta comissió permanent. Generalment aquest àmbit de treball ha passat a un segon pla en gran part de l'associacionisme juvenil i del consell de la joventut, a excepció de la campanya anual que se sol fer per a la prevenció del VIH.

Per a nosaltres és imprescindible conscienciar al col·lectiu juvenil de certes qüestions vinculades a la salut, com poden ser la prevenció d'addiccions, el consum responsable, la prevenció de malalties de transmissió sexual.

Els objectius específics i les activitats que ens plantegem en aquesta àrea són:

- Elaborar campanyes de sensibilització vinculades a la prevenció d'addiccions i pel consum responsable.
- Formar en salut sexual.
- Generar recursos didàctics per a una vida saludable.