igualtat_LGTBI

L’àrea d'igualtat deu servir com a espai de reivindicació, proposta i formació en aquesta matèria per al conjunt de la joventut de la ciutat i per al teixit associatiu. Les diferencies de gènere, la violència masclista o les discriminacions per orientació o identitat sexual encara són una realitat, també a la ciutat de València, i des de l'associacionisme juvenil hem de treballar per a formar i sensibilitzar en aquests àmbits.

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són:

- Incorporar la transversalitat de gènere en totes les activitats i campanyes que realitze el Consell de la Joventut.
- Conèixer la situació real de les dones joves, atenent a tots els àmbits, a través de l'anàlisi de la realitat social juvenil.
- Promoure el debat intern en temes de feminisme, anàlisi de gènere i participació de les dones joves.
- Utilitzar llenguatge no sexista en tots els documents i publicacions del Consell de la Joventut.
- Proporcionar un espai de referència, tant de denúncia com de reivindicació, sobretot allò que influeix en les dones joves.
- Formar en matèria d'igualtat i aspectes relacionats a la joventut de la ciutat i a l'entramat associatiu.